Sign in / Join

Yeni Dünya Düzeni İçin Yeniden Aleme Nizam

Yeniçeri Ocakları Yeniçeriler Alevimiydi ? Kesinlikle hayır Alevi Değildi; Çünkü, Yeniçeri Ocağını kuran Hacı Bektaş Veli değildir. Hacı Bektaş Veli, Miladi 1290 tarihinde hakka yürümüş ve ölmüştür. Yeniçeri Ocakları ise ...

Hilalle Haçın Savaşıdır Bu

85
0

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle hayvan haklarına ilişkin birçok düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda ...

Devleti Aliyeyi Osmaniyeyi Muhammediye

Load More

Asrı Saadete Yolculuk

Eski Dünya Devi Yeniçeri Ocakları

Load More
122
0

XIX. yüzyılda İslam’a karşı yürütülen çok cepheli savaşın koordinatörü olan Büyük Britanya, kendisini Hristiyan dünyasının hâmisi görmekte ve onlar adına Müslümanlardan intikam aldığına inanmakta idi. İngilizler, ...
Load More