• Ahi Teşkilatının Görevleri * Üye sayısını, malların kalitesini ve fiyatları belirlemek * Arz-talep dengesine dikkat etmek * Müşterilerin haklarını korumak * Üretimi ihtiyaca göre ...