YENİÇERİ OCAKLARI

Yeniçeri Ocakları; 2014 tarihinde Türkislam coğrafyasının içinde bulunduğu buhran, çile ve zulümden muzdarip yirmi yedi tane Türkİslam sevdası ile sevdalanan yiğitlerin meydana getirdiği bir teşekkülden meydana gelen bir yapıdır.

Ülkemizde bulunan bir çok siyasi, özel ve kamu teşekküllerin milletimizin dini İslama olan aykırı tutumları, Türkün örf ve adetlerine olan düşmanlıklarından dolayı türk örf ve adetlerini İslam fikir ve düşüncelerini koruyup kollamak maksadıyla kurulmuştur. Günümüz siyasi oluşumları öyle ki; Peygamberimiz övdüğü o necip milletin dini ve örfi değerlerine tamamen zıt bir yapıya bürünmüşlerdir. Kendi menfaatları ve çıkarlarını gözeterek milletimizin değerlerine hakaret edecek seviyeye gelmişlerdir.

Bunun içindirki ; ayrıştırıcı değil bütünleştiri bir yapı olarak kurulan Yeniçeri Ocakları tamamen geçmiş örf ve adetleri, dini vecibeleri geçmişimizden referans alarak gelecek çağlara ışık tutması maksadını temel ülkü edinmektedir. Bunun içindir ki; Tüzüğümüzde de bulunan ENCÜMEN-İ DANIŞ, AZAPLAR, SERDENĞEÇTİLER AHİ ve ENDERUN SANCAKLARI gibi yapılanmalar gibi Türk İslam Coğrafyasında faaliyet göstermektedir.

ENCÜMENİ DANIŞ SANCAKLARI : Dinimiz olan İslam dinine muhalif olmayan Ehli Sünnet vel Cemaat İtikatına  ve Türk Örf ve Adetlerine bağlı kanaat önderlerini bünyesinde toplayan kişilerden müteeşekil bir yapı olarak kurulmuştur.

AHİ SANCAKLARI : Yeniçeri Ocakları Teşkilatımız bünyesinde kurulan bu yapımız ise ; Türk İslam Coğrafyasında faaliyet gösteren esnaf ve sanaatkarları tek çatı altında toplayıp, esnaf ve sanatkarlarımızın arz talep dengelerini karşılamak maksadıyla kurulmuştur. Bünyemizdeki esnaf ve sanatkarlarının kendi içlerinde alışveriş yapmalarını sağlayarak para akışının iç bünyemizden dışarı çıkmasını engelleyerek  mensuplarımızın ekonomik açıdan daha ferah bir yaşantı sağlanması maksadıyla kurulmuştur. Bu sayedeki ekonomik dayanışmamızla bünyemizdeki üyelerimizin zengin olmaları amaçlanmaktadır.

SERDENGEÇTİ SANCAKLARI : Türk İslam Coğrafyasında günümüzde şuursuz ve gayesiz yaşamayı kendisine düstur edinen gençlerimize Türk ve İslam bilinci aşılayıp toplumumuza faydalı bir birey olarak yetiştirilmeleri konusunda faaliyet gösteren bir yapımızdır. Her bir sokakta herbir mahallede her bir ilçede ve ilde örğütlenme yapmak başlıca gayemizdir. Toplumumuzun kültür seviyesinin yükselmesinin sokak hakimiyetinden geçtiğini düşündüğümüzden herbir bireyimiz bizim için değerlidir. Bunun içindirki Serdengeçti Sancaklarımız bu mahallenin çocuklarının bir araya gelerek oluşturduğu bir teşekküller topluluğudur.

AZAP SANCAKLARI : Azap Sancakları Osmanlı Ordusunun bir birimi olan Azap Savaşçılarından ismini alan bir yapıdır. Bünyemizde kurulan bu birim tamamen teşkilatlarımız bünyesindeki iç disiplin ve hiyararşiyi sağmak maksadıyla kurulmuştur.

Her ilçe Sancağımızda 11 kişilik  azaplar sancaklarına bağlı bir birim bulunmaktadır. İl Sancaklarımızda ise ilçe sancaklarından birer kişinin bulunduğu bir azap teşkilatı bulunmaktadır. Beylerbeyi sancağında ise il sancaklarından birer kişi,  Genel Merkeze bağlı Azaplar Sancaklarını ise Beylerbeyi sancaklarından birer kişinin bulunduğu bir yapı meydana getirmektedir .

ENDERUN SANCAKLARI : Bu yapımız üyelerimizin Dini, ilmi ve örfi gibi temel prensipler konusunda eğitilmesi maksadıyla akademisyen kökenli kişilerin bir araya gelerek eğitim maksatlı kurduğu bir yapıdır.

Organizasyon yapımız aşağıdaki gibidir.

 

ÜNVANLARIMIZ :

Geçmişte Osmanlının Askeri gücü olan Yeniçeri Ocaklarının günümüzde de unutulmaması, kültürlerinin yaşatılması maksadıyla her bir yöneticimize geçmişteki ocakla mensuplarının rütbeleri verilmektedir. Öyle ki ;

BEYLERBEYİ [ BÖLĞE BAŞKANI ] : Genel Başkan Yardımcılarına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Kendisininde Beylerbeyi yardımcıları bulunmaktadır. Her beylerbeyine bağlı 13 Sancak beyi ile Beylerbeyi Serdengeçti Sancakları ile Beylerbeyi Azap Sancakları gibi teşekkülleri de bünyesinde barındırmaktadır.

SANCAKBEYİ [[BİNBAŞI ] [ İL BAŞKANI ]] : Binbaşı rütbesiyle görev yapmaktadır. Sancakbeyi kendisine bağlı İlçe Sancak Beyleri [Yüzbaşı] bağlıdır. Ayrıca Sancak beyinin emrinde Alim Ülema, Azaplar, Serdengeçti, Ahi Sancakları gibi birim beyleri bulunmaktadır.

İLÇE SANCAKBEYİ [[YÜZBAŞI ] [ İLÇE BAŞKANI ]] : Yüzbaşı rütbesiyle görev yapmaktadır. İlçe Sancakbeyi kendisine bağlı Teğmenler  bulunmaktadır.  Ayrıca İlçe Sancak beyinin emrinde İlçeye bağlı Alim Ülema, Azaplar, Serdengeçti, Defterdar ve Ahi Sancakları gibi birim İlçe beyleri bulunmaktadır.

YENİÇERİLER : Acemilikten çıkmış belirli bir dini ilmi ve örfi eğitimleri almış saygın bir birey olan kişilerin oluşturduğu kişilere verilen isimdir.

ÜYE KAYIDI VE SANCAK MENSUBU OLMA ŞARTLARI :

Herhanği bir yüzkızartıcı suç işlememiş olmak.

Sancaklarda Yeniçeri Ünvanına sahip olmuş belirli bir eğitimden geçmiş kişilerin referansı ve kefilliğini almış bir kişi olması.

Toplumda saygın bir durumunun olması.

Herhanği bir yasadığı dernek yada siyasi yapıya üye olmamış olması,

HİYARARJİK YAPIMIZ:

GENEL BAŞKAN

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

BEYLERBEYİ

SANCAKBEYİ

İLÇE SANCAKBEYİ

YÜZBAŞI

TEĞMEN

ONBAŞI

YENİÇERİ

ACEMİ

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL