Yeniçeri Duyurular

Kişisel Gelişim

Olağanüstü liderleri sıradan üst düzey yöneticilerle nasıl ayırırsınız sorunun cevabı. Saygı duyulan liderlerin ortak özellikleri nedir? Araştırmalara göre, zamanlarının %75’ini iletişim halinde geçirmekteler ve olağanüstü liderlerin liderlik rollerine uyan kendilerine..

Kişisel Gelişim

Olağanüstü liderleri sıradan üst düzey yöneticilerle nasıl ayırırsınız sorunun cevabı. Saygı duyulan liderlerin ortak özellikleri nedir? Araştırmalara göre, zamanlarının %75’ini iletişim halinde geçirmekteler ve olağanüstü liderlerin liderlik rollerine uyan kendilerine özgü iletişim yetileri geliştirdikleri ortadadır. İşletme ve yönetim alanında çalışan akademisyenler iletişimin liderlik yetenekleri arasında en başta olduğunu hem akademik yazılarında hem de yöneticilere ulaşmayı hedefledikleri konferanslarda vurgularlar.

Peter Economy, meslektaşı Quantum Leadership Group’un kurucusu Sunnie Giles’in kendisine birçok lider için iletişimin geliştirilmesi gereken bir yeti olduğunu anlatır. Economy de Giles’ten bugünün en başarılı liderlerinin iletişim yetilerini anlatan bir yazı yazmasını ister. Giles de inc.com için hazırladığı yazıda, etkili iletişim yapan olağanüstü liderlerin neleri farklı yaptığından bahseder.

Yetersiz iletişim, kurumların en büyük düşmanıdır ve büyük ölçekli şirketlerin toplamda yıllık 9.3 milyar dolar veya 26.000 çalışan kaybetmesine neden olur. Bunun yanı sıra, şirketler yılda milyarlarca doları yöneticilerini liderlik eğitimlerine gönderme için harcarlar, bu eğitimlerin yöneticilerin profesyonel gelişimine yansıması çoğu zaman kısa ömürlü olur. Bu liderlerin yarısından çoğunun iş değiştirmesiyle beraber, şirketlerin eğitim yatırımları geri dönmeden çöpe gider.  

Sırf bu istatistiklerden yola çıkarak liderlik elementleri içinde iletişimin en ön sıralarda yer aldığını görebiliriz. Peki, iletişimi bu denli zorlaştıran nedir? Hayran kaldığımız liderleri diğerlerinden ayıran iletişim sırları nelerdir? Giles Fortune 500 şirketlerinin yöneticileriyle beraber çalışırken ve onlara liderlik eğitimleri verirken bu soruların cevabını bulma konusunda neredeyse saplantılı hale geldiğini yazar. Sorulara bulduğu cevaplar hem bilim hem de sanat ürünü niteliği taşımaktadır.

Mükemmel liderler yüksek seviyede kendilerini bilen, esnek, kolay ve hızlı adapte olabilen, ve kaos ile stabilite arasında denge kurma yeteneğine sahip profesyonellerdir. Giles bu liderlere Kuantum Liderleri der ve bu kişilerin çoğu gerçekten olağanüstü liderlerdir.  Başarılı bir iletişim kurabilmek için an be an öncelikle kendilerini idare etmeleri gerektiğini bilirler. Giles’in bir araya getirdiği 10 iletişim sırrının ilk 5 maddesi kendilerini yönetmekle ilgilidir, son 5 madde ise diğerleriyle ilişkilerini yönetmeye odaklanır.

Başarılı Liderlerin 10 İletişim Sırrı

  1. Olumlu zihinsel modellere ulaşmayı amaçlayan düşünce ve inanışları seçerler

Kuantum liderleri seçimlerinin nasıl bir duygusal deneyime ve zihinsel duruma yol açacağını bilirler. Eğer kurban olmayı seçerlerse, çaresiz hissedeceklerini ve takımlarına suçluluk hissi vereceklerinin farkındadırlar. Kendilerini yetersiz görmeye inandıkları takdirde, depresif ve güvensiz hissedeceklerini bilirler. Kendi kendileriyle ilgili olumlu düşündükleri takdirde ise, üst yönetimi olağanüstü kapasitelerini kullanma konusunda harekete geçireceklerini ve olumlu sonuçlar çıkarmak için çalışacaklarını göstermektedir.

  1. Vücutlarının bilgeliğine güvenirler

Kuantum liderleri yüksek seviyede duygusal farkındalığa sahiptirler ve duygu durumlarının vücutlarının neresinden kaynaklandığını doğru şekilde tayin edebilirler. Duygular ayrılmaz bir şekilde fizyolojik duyularla bağlantılıdır. Bu gerçeğin farkında olunmadığı zaman, duygularımız ve vücudumuz ayrıdır, bu ayrılık rahatsızlık ve karışıklığa sebep olur. Üst yöneticiler bu rahatsızlığı tespit eder, kaynağını bulur ve çatışmaya son verirler. Kendi kendilerini tam anlamıyla tanımaları iletişimlerine de olumlu yönde etki eder.

  1. Gerçek ve samimi olma konusunda korkusuzdurlar

Kuantum liderleri cesur bir şekilde kendilerini başkalarına açarlar. Bu davranışları hem kendilerine olan güvenlerini hem de alçak gönüllü karakterlerini gösterir. Aynı zamanda kendilerini tehlikelere yani dış dünyaya savunmasız bir biçimde açmış olurlar. Savunmasız kalmayı göze alarak kurumlarına büyük bir güvenlik duygusu aşılarlar. Her çalışana yaratıcılık, özgüven ve kendi kendini organize etme yeteneklerini özgürce uygulama şansı verilir. Herkes korkmadan çekinmeden farklı, sıra dışı, kimi zaman kışkırtıcı fikirlerini işini kaybetme korkusu olmadan dile getirir, yöneticileri tarafından yargılanmazlar.

  1. Asla başkalarını suçlamazlar

Kuantum liderleri duygularının sorumluluğunu alırlar. Farkındalıkları başkalarını duygularından sorumlu tutmayacak seviyededir. Kimseye ‘bana böyle hissettirdin’ demezler. Yani, kimseyi kendilerini kötü hissettirmekle suçlamazlar. Duygularını her açıdan kontrol edebildikleri gibi, nasıl hissedeceklerine ve nasıl tepki vereceklerine onlar karar verirler. Konsantre farkındalığını prensip edinerek, insanları suçlamayı bırakır, bu tür negatif enerji yaratmaktan kaçınırlar.

  1. Ayakları yere sıkı sıkıya basar, her şartta dimdik dururlar

300 yıllık dev bir çınar gibi hep dimdik ayakta görürsünüz bu liderleri. Sizi dinlerken, ani kararlar alıp o yandan bu yana savrulmaz, farklı kişilerin anlatımlarıyla herkesin otomatik vereceği ani reaksiyonları vermezler. Karşısındakinin durumunda neler olabileceğini, diğer aktörlerin nasıl davranabileceğini görür, etki altında kalmadan tarafsız durum değerlendirmesi yapabilirler.  Kimseyi memnun etme derdinde değildirler. Bir takım arkadaşı ona gelip ben işimde mutlu değilim dediğinde ben kötü bir liderim diye düşünmez, yardıma ihtiyacım var diyen elemanları için çözüm arayışına girerler. Böyle bir duruş sergileyen liderin karşısında çalışanlar kendilerini güvende ve adil bir düzenin içinde hissederler. Bu ortamda herkesin gerçeği eşit ölçüde dikkat görür, kimse kimseden üstün tutulmaz.

  1. Herkesin sınırları nettir.

Kuantum liderleri nerede kendilerinin bittiği ve diğerlerinin başladığının bilincindedirler. Hiçbir zaman ihtiyaçlarını net bir şekilde dile getirmekten çekinmezler. Diğerlerinin memnun etme arayışında olmadıkları gibi, kendi kendilerine duydukları saygıyı tehlikeye atacak durumlara girmezler. Kendilerine saygı duydukları gibi, çevrelerindekilere de saygı duyarlar.  Başkalarının sınırlarını aşmaz, neyin ne kadar, ne zaman, nasıl yapılacağını çok iyi bilirler.

  1. Kelimelerin arkasındaki duyguları dinlerler

Konuşulan kelimelerden çok, kelimelerin arkasına gizlenen duygularla ilgilenir, onları duyar, anlar ve sınıflandırırlar. O doğru duyguyu tespit ettikleri anda savunma veya yapmacıklık gibi birçok yöneticinin oynamak zorunda olduğu oyunu oynamaz, kendileri ve çalışanları arasında duran birçok gürültüden bu şekilde arınırlar. Yapmacıksız bir şekilde zaman kaybetmeden ana konulara konsantre olabilirler.

  1. Meraklıdırlar ancak yargılamazlar

Konuşulanların içinde duyguları yakalarken, kuantum liderleri açık görüşlüdürler ve meraklıdırlar. Eğer bir çalışan mantık dışı, komik veya aşırı tepkili davranıyorsa, bunun sebeplerini öğrenme merakı içinde olurlar. Hemen sonuçlara varmak yerine, neler olduğunu dikkatli bir şekilde araştırmayı tercih ederler. Yargıların, önemli öğrenme ve keşfetme süreçlerini sımsıkı kapattığının farkındadırlar. Bu keşif sırasında, kendi duygularını bir kenara bırakıp dikkatlerini sadece çalışanlarına çevirirler. Empati kurmayı ihmal etmez, bir kişinin mantıksız davranmasının ve gerçeklerden uzak sonuçlar çıkarmasının neden ve nasıl meydana gelebileceğini detaylı bir şekilde araştırır, nedenlerini hayal ederler.

  1. Paternler görürler

Kuantum liderlerinin bir kulağı başkalarının söylediklerinde, diğer kulağı etkileşim paternlerindedir. Sürekli kendilerini, başkalarını ve süreçleri tarar, paternleri ve paternlerdeki değişimi takip ederler. Paternleri ve paternlerdeki değişimleri fark etmek önemlidir, daha sonra çok büyük problemlere dönüşecek konularda erken teşhiste bulunabilir, problemler dallanıp budaklanmadan çözümlenebilirler. Daha sonra yargıdan uzak merakları sayesinde konuların özüne iner ve proaktif bir şekilde durumu ele alırlar.

  1.  Güven ve aidiyet duygusunu yaratırlar

Kuantum liderleri işlerinin en önemli kısmının güvenlik ve kuruma aidiyet duygusu yaratma olduğunu bilirler. Çalışanlar böyle bir ortamda içlerinden gelen yaratıcılığı kullanabilir, kurum için inovatif süreçler yaratabilir. Tüm organizasyona veya birebirde bir çalışana verilen mesajlarda bir cemiyete ait olma hissi yaratılır. Üst yönetim bu hissi her fırsatta destekler, kimsenin güvenlik ve aidiyet hislerini tehdit edecek davranışların önüne geçilir. Mobbing, baskılama vb. davranışlara izin verilmez.

Bu iletişim prensiplerine uyan kuantum liderleri her kurumun çalışan uyumunu arttıracak, çalışanların işlerine severek gidip gelmesini sağlayacaktır. Benimseme ve güven, çalışanların rahatlaması ve işlerine odaklanmaları için sağlam temel oluşturur. Tüm bu etkenlerin bir araya gelmesiyle şirket verimliliği artacaktır.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL