Yeniçeri Ocakları Yeniçeriler Alevimiydi ?

Yeniçeri Ocakları Yeniçeriler Alevimiydi ? Kesinlikle hayır Alevi Değildi; Çünkü, Yeniçeri Ocağını kuran Hacı Bektaş Veli değildir. Hacı Bektaş Veli, Miladi 1290 tarihinde hakka yürümüş ve ölmüştür. Yeniçeri Ocakları ise..

Yeniçeri Ocakları Yeniçeriler Alevimiydi ?

Yeniçeri Ocakları Yeniçeriler Alevimiydi ?

Kesinlikle hayır Alevi Değildi; Çünkü, Yeniçeri Ocağını kuran Hacı Bektaş Veli değildir. Hacı Bektaş Veli, Miladi 1290 tarihinde hakka yürümüş ve ölmüştür. Yeniçeri Ocakları ise Hacı Bektaşı Velinin ölümünden yaklaşık 80 yıl sonra 1362 tarihinde kurulmuştur. Yani Osmanlının da kuruluşundan yaklaşık 72 sene sonra devrin Sultanı 1. Murad tarafından kurulmuştur.

Esasında aleviliği 2 türlü değerlendirmek gerekmektedir. Ozamanın Aleviliği tamamen sunni bir topluluktur. Hacı Bektaşı velide Sünni şeyhidir. Bunu nerden anlıyoruz. Hacıbektaşı veli Babaali Tarikatına bağlı bir şeyhtir. Babaalli tarikatıda sünni bir tarikattır.

Hacı Bektaşı Veli Kitabı olan “Makalat’ı Gaybiyye Kelimat-ı Ayniyye kitabında Ebubekir. Ömer, Osman ve Aliyi sevmenin İslamın bir farzı olduğunu beyan etmektedir. Günümüz alevileri ise Ömer, Osman ve Ebubekiri sevmedikleri gibi ibadetlerinde kendilerine beddua etmektedirler.

Hacı Bektaş amazında orucunda bir zahid, yani aşırı ibadet düşkünü şeriatçı bir Sünni müslümandır.
Ahmet Yesevi tarafından Anadolu’da Türklüğü ve Türkçeyi yaymak için gönderilmiş bir Türk şeyhidir. Kendisi Hoca Ahmet Yesevinin Alperenlerindendir. Kendisi, Anadolu’yu türkleştiren ve islamlaştıran alp erenlerin başı, bir fetihçisidir.
1240’da doğup 1337-8’de dünyadan göçen Hacı Bektaş beylerle sultanlarla iyi uzlaşmış ve  Osmanlı işbirlikçisi bir Hanefi tarikat kurucusunun fikirlerini savunan birisidir.

Ancak; Yeniçeri Ocaklarının Gülbankı Muhammediye İsimli Yeniçerilerin yemindede olduğu üzere Pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli demine, devranına diye başlayan yeminlerinden de anlaşılacağı üzere manevi oğlarak bir bağı vardır. Çünkü Kendisinin kurduğu sunni bir tarikatın imamı her daim yeniçeri ocaklarında bulunmaktaydı. Yeniçerilerin günlük namazlarını kıldırıp ibadetlerini yapmalarında öncelik etmekteydi bulunan imam.

Zamanla Bektaşı tarikatının İran Şiilerinin kontrolüne girmesini müteakip bektaşı ocağının bozulmasını mütakiben yeniçeri Ocaklarındaki İmamlarında görevlerine son verilmiştir. Zamanla Bektaşı Ocağı kapatılmış. Yeniçeri Ocaklarında bulunan imamlarda sunni tarikat imamlarından seçilmiştir.

Bunlardanda anlaşılacağı üzere Yeniçerilerin günümüz alevi görüşleriyle zerre kadar bağlantıları yoktur. Kısacacası Hacı Bektaşı Velinin “Makalat’ı Gaybiyye Kelimat-ı Ayniyye kitabından da anlaşılacağı üzere Kendisi sünni şeyhidir. Yeniçerilerin bayraklarından biri İmamı Azam Bayrağıdır, diğeri ise üzerinde Ebubekir Ömer Osman ve Alinin ismi yazan yeşil yada kırmızı bayrakdır.

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL