Yeniçeri Duyurular

”Biz Kimiz”

YENİÇERİ OCAKLARI İstanbul Valiliğinin 20.08.2014 tarihli,   34-2016-161 Kütük Nosu ile Genel Başkanımız Cebrail Erdal tarafından kurulu resmi bir dernektir. Derneğimizin kuruluş amacı ; 19 yüzyızda tarafımızdan zorla alınan 24.000.000 m2..

”Biz Kimiz”

12YENİÇERİ OCAKLARI İstanbul Valiliğinin 20.08.2014 tarihli,   34-2016-161 Kütük Nosu ile Genel Başkanımız Cebrail Erdal tarafından kurulu resmi bir dernektir.

Derneğimizin kuruluş amacı ; 19 yüzyızda tarafımızdan zorla alınan 24.000.000 m2 lik vatan toprağımızda yaşayan dindaş ve ırkdaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, kültürel ve siyasi alanda faaliyetler yürütüp hepsini tek çatı altında toplamaktır. Yeniçeri Ocakları tamamen İslam Ahlak Fazileti Türklük grur ve şuurunu şiar edinmiş bir teşkilattır. Ehli Sünnet vel Cemaat itikatine sahiptir.

Yeniçeri Ocakları olarak bünyemizde farklı farklı birimler bulunmaktadır . Bu yapılarımız sayesinde, ecdadımıza yakışır bireyler yetiştirme arzusundayız. Bünyemizde birbirlerinden farklı amaç ve gayeye hizmet eden çeşitli Sancaklarımız bulunmaktadır. Bunlar; AHİ, SERDENGEÇTİ , ENCÜMENİ DANIŞ, , TEM ve AZAPLAR SANCAKLARI’DIR. Bu birimlerin başlıca görevleri;

Ahi Sancakları: İslam Coğrafyasındaki mesleki grupları, Esnaf ve Sanatkarları bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle kaynaşmasını, arz ve talep dengelerini kendi içlerinde çözmesini sağlamaktır. Bu sayede sermayemizin, ümmetimiz ve ülkemiz bireyleri içinde değer kazanmasını sağlama ülke ekonomisine katkıda bulunma gibi bir gayeyi düşünmekteyiz.

Serdengeçti Sancakları; Günümüzde şuursuz, gayesiz, örf ve adet, ananelerimize aykırı bir tutum sergileyen gençliğimizi teşkilatlandırarak kendilerine İslam Ahlak faziletinin yanı sıra Türklük gurur ve şuurunu öğreterek ecdadımıza ve ülkemize faydalı bir bireyler yetiştirmeyi arzulamaktayız.

Encümeni Danış Sancakları; Tüm İslam Coğrafyasındaki kanaat önderlerini teşkilatlandırarak fikir, görüş, dil, din, ırk ayırmaksızın düşüncelerinden ve fikirlerinden yararlanmayı amaçlanmaktayız. Bu sayede beyin göçünün bir nebzede olsa engelleme, gerek derneğimiz üyelerinin gerekse toplumun genel kültür seviyesinin yükselmesine yardımcı olmayı düşünmekteyiz.

Azaplar Sancakları; Derneğimiz üyelerinin iç disiplinini sağlamak, gerek ülke menfeatleri gerek örf adetlerimize aykırı tutum içinde bulunacak durum serğileyen yada serğileyecek kişi ve yapılar konusunda derneğimiz yetkili birimlerinin bilğilendirilmesini sağlayıp, gerekliş önlemi almak için kurulmuştur.

Derneğimizde kullandığımız bu unvanlar, Osmanlı Ordusundaki askeri birliklerin isimlerinden esinlenmiştir. Amacımız bu unvanları kullanarak unutulmaya yüz tutan kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktır.

Teşkilat olarak; ilk pladaki düşüncemiz, Irk, örf adet kültür bütünlüğüne sahip Türki Devletlerini bir çatı altında toplamak, ikinci plandaki düşüncemiz ise Dini olarak tek inanışa sahip ancak dağınık halde olan İslam devletlerini İslam Birliği adı altında tek çatı altında toplamayız arzu ediyoruz.

Kısacası Biz kendimizi ; Oğuzun Bozkurtları, Hoca Ahmet Yesevinin Alperenleri, Fatih Sultan Mehmetin YENİÇERİ’leri olarak görüyoruz. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun..

Cebrail ERDAL
Yeniçeri Ocakları
Genel Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL