Aleme Nizam vermek için Yeniden Doğduk

Tarihsel olarak 1362 yılında döneminin padişahı Sultan Muradı Hüdavendiğar, Konyalı Fakih Mevlana Kara Rüstem, Kazasker Çandarlı Hayreddin Paşa tarafından kurulan Yeniçeri Ocakları, Dini İslam ve Türk Milletine büyük ölçüde hizmette bulunmuştur. Dünya..

Aleme Nizam vermek için Yeniden Doğduk

Tarihsel olarak 1362 yılında döneminin padişahı Sultan Muradı Hüdavendiğar, Konyalı Fakih Mevlana Kara Rüstem, Kazasker Çandarlı Hayreddin Paşa tarafından kurulan Yeniçeri Ocakları, Dini İslam ve Türk Milletine büyük ölçüde hizmette bulunmuştur. Dünya devletlerinin zamanın en şeytaanı sistemi diye adlandırdıkları yeniçeri sistemi Osmanlı ordusunun en etkin silahlı gücü haline gelmiştir. Sayılarının 180 000 Kişilik Osmanlı ordusunun sadece 8 000 nini oluşturmalarına rağmen tarih sahnesinin en büyük etkilerini yaratmışlardır. Öyleki Peygamberimizin hadisine mazhar olmuş askerlerden olmuşlardır.

Ülke yönetiminde zaafiyet gösteren ve entirikalar içinde bulunan devlet adamları askeriyedeki sipahilerin ve celalilerin isyanlarının baş mümessili yeniçerileri gördüklerinden 16 Haziran 1826 tarihinde kışlalarından uykularındaki iken yeniçerileri topa tutarak katliamlarına sebep olmuşlardır.

Ancak; YENİÇERİ OCAKLARI İstanbul Valiliğinin 20.08.2014 tarihli,   34-2016-161 Kütük Nolu kararıyla Cebrail Erdal tarafından yeniden kurulmuştur. Yeniden kurulan yeniçeri ocakları, bayrağından sistemine kadar yeniden gözden geçirilerek günümüz fikir ve düşünceleriyle yorulmuş bununla beraber ideolojisiyle son teşkilat yapısına kavuşmuştur.

Kullanılan bayraklar ve semboller tamamen Osmanlı ordusunun bayrak ve Sancaklarıdır. İdeolojimiz ise geçmişte olduğu gibi dünya hakimiyetine giden yola günümüzdede uyum sağlamak maksadıyla ŞAHSİYETÇİLİK, MANEVİYATÇILIK, MİLLİYETÇİLİK, TURANCILIK,OSMANLICILIK,İSLAMCILIK fikirlerinin oluşturduğu Yeniçeri KIZILEMASI’ dır.

Amacımız ise; Türkün ve İslam Ümmetinin Huzur ve Refahı için önce Türki Devletlerini bir çatı altında bir araya getirilip Turanı Kurmak, akabinde ise İslam Birliğini kurarak, Tüm İslam Devletlerini tek çatı altında toplamaktadır. Bunun içindirki Kızılelma ideolojimiz ve Yeniçeri Ocakları bünyesi altında Osmanlı Ordusunun Askeri birimlerinin isimlerini alan  AHİ SANCAKLARI, SERDENGEÇTİ SANCAKLARI, ENCÜMENİ DANIŞ SANCAKLARI, ZAPLAR SANCAKLARI ve TEM3 SANCAKLARI  kurulmuştur.Bu birimlerin görevleri başlıca

Ahi Sancakları: İslam Coğrafyasındaki mesleki grupları ve Esnaf ve Sanatkarları bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle kaynaşmasını, arz ve taleplerini kendi içlerinde çözmesini sağlamaktır. Bu sayede sermayemizin, ümmetimiz ve ülkemiz bireyleri içinde değer kazanmasını sağlama ülke ekonomisine katkıda bulunmak gibi bir gayeyi düşünmekteyiz.

Serdengeçti Sancakları; günümüzde şuursuz, gayesiz olan örf ve adet, ananelerimize aykırı bir tutum sergileyen gençliğimizi teşkilatlandırarak kendilerine İslam Ahlak faziletinin yanı sıra ecdadımıza ve ülkemize faydalı bir bireyler olmaları konusunda çaba sarf etmeleri gibi konularda eğitim vermeyi arzulamaktayız.

Encümeni Danış Sancakları; Tüm İslam Coğrafyasındaki kanaat önderlerini teşkilatlandırarak fikir, görüş, dil, din, ırk ayırmaksızın düşüncelerinden ve fikirlerinden yararlanmayı amaçlanmaktadır. Bu sayede beyin göçünü bir nebzede olsa engelleme, gerek derneğimiz üyelerinin gerekse toplumun genel kültür seviyesinin yükselmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Azaplar Sancakları; Derneğimiz üyelerinin iç disiplinini sağlamak, gerek ülke menfeatleri gerek örf adetlerimize aykırı tutum içinde bulunacak durumda olabilecek şahıs ve yapılara karşı disiplin kurulumuzu uyarıp, derneğimizle alakalarının kesilmesini sağlamak maksadıyla kurulmuştur.

Teşkilat Yapımızda Tarihi ünvanları yaşatmak maksadıyla Yeniçeri Ocakları veOsmanlı Ordusu Rütbe ve Ünvalarıyla beraber Yönetim Birimlerinde isimleri kulanmaktadır.

GENEL BAŞKAN

 • TEM3 BEYLERBEYİ
 • AZAPLAR BEYLERBEYİ

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

 • ENCÜMENİ DANIŞ BEYLERBEYİ
 • BEYLERBEYLERİ
 • AZAPLAR BEYLERBEYLERİ
 • SERDENGEÇTİ BEYLERBEYLERİ
 • AHİ SANCAKLARI BEYLERBEYİ

ENCÜMENİ DANIŞ SANCAKLARI

 • İSLAMİ KANAAT ÖNDERLERİ
 • SİYASİ KANAAT ÖNDERLERİ
 • TOPLUM KANAAT ÖNDERLERİ

AZAPLAR SANCAKLARI

 • İLÇE AZAPLAR
 • İL AZAPLAR
 • BEYLERBEYİ AZAPLAR
 • GENEL MERKEZ AZAPLAR

SERDENGEÇTİ SANCAKLARI

 • İLÇE SERDENGEÇTİLER
 • İL SERDENGEÇTİLER
 • BEYLERBEYİ SERDENGEÇTİLER
 • GENEL MERKEZ SERDENGEÇTİLER

AHİ SANCAKLARI

 • İŞADAMLARI
 • BÜROKRASİ
 • MESLEK ERBABLARI
 • ESNAFLAR
 • SERBEST MESLEK GRUPLARI

TEM3

 • ADSIZLAR

TEŞKİLATLANMA BAŞKANI

 • BEYLER BEYİ
 • SANCAK BEYİ
 • BİNBAŞI
 • TEĞMEN
 • YÜZBAŞI
 • ONBAŞI
 • YENİÇERİ
 • ACEMİ

Gecmişte olduğu üzere gelecektede kurmuş olduğumuz teşkilatımızla da Allah (cc) Devletimize ve Dini İslama hizmet etmeyi nasip müesser eyler inşallah. Tek gayemiz İslam Ümmetinin Refahı ve Devletimizin bekası içindir. Allah Muaffak eylesin.

Cebrail ERDAL

Yeniçeri Ocakları

Genel Başkanı

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL