Ahi Teşkilatı

Yeniçeri Ocakları Genel Merkezi olarak Teşkilatımıza gönül veren İşadamları, Esnaf ve Meslek Erbablarını bir araya getirmek suretiyle Arz Talep dengesini sağlayacak yapıdır. Ahi Teşkilat Başkanlığımız, üyelerimiz arasındaki alışverişi kendi bünyemizdeki esnaf Meslek Grubu ve Ticaret Erbablarından yapılması konusunda gerekli koordineyi sağlamak maksadıyla kurulmuştur.

Ahi teşkilatı nedir?

Ahi Teşkilatı ahi Evren tarafından kuruldu. Ahi kelimesi kardeş anlamına gelir. 13.yy’da Anadolu’da Moğol baskısı hakimdi. Anadolu’ya düzensiz bir şekilde Türkler geliyordu. Bunlara bir sanat ve güzel ahlaki beceriler kazandırmak amacıyla Ahi (lonca) Teşkilatı kuruldu. Çırak, kalfa, usta sistemi vardı. Hem teorik hem de pratik eğitim verilirdi. Her Ahi birliğinin sandığı vardı. Bu sandık sayesinde esnaf tefecilerden korunur, zor durumda kaldığı zaman yardım edilirdi.

• Devletle esnaf arasında köprü görevi yapardı.

• Verdiği eğitimle mesleklerin devamlılığı sağlamıştır.45

• ihtiyaç sahibi esnafa yardım edilmiştir.

• İnsanlara meslekle birlikte iş ahlakı kazandırılmıştır.

• Kalitesiz veya pahalı mal satılması önlenmiştir.
Ahilik Teşkilatı’nın sonuçları

• Ahilik, Anadolu’da köylere kadar yayılarak Anadolu’nun daha kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasını sağlamıştır.

• Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek hem İslami uyum kolaylaşmış, hem de türk şehirciliği hız kazanmıştır.

• 13. yy’ın ikinci yarısına kadar çoğunlukla gayrimüslimlerin Türk olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret işlerine Türkler de katılmış ve canlılık kazandırmıştır.

• Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma sayesinde ahilik önemli bir güç haline gelmiş, asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür. Dini ve ahlaki yapı korunmuştur.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL