Genel Yeniçeri Duyurular

Kızılelmamız

ŞAHSİYETÇİLİK : MANEVİYATÇILIK : MİLLİYETÇİLİK : TURANCILIK : OSMANLICILIK : İSLAMCILIK :   ŞAHSİYETÇİLİK : Birey olarak kişi kendi özdeğerlerine ulaşmalı ataerkil aile yapısını korumalı Türk örf ve adetlerini kültürel..

Kızılelmamız

  1. ŞAHSİYETÇİLİK :

  2. MANEVİYATÇILIK :

  3. MİLLİYETÇİLİK :

  4. TURANCILIK :

  5. OSMANLICILIK :

  6. İSLAMCILIK :

 

  1. ŞAHSİYETÇİLİK :

Birey olarak kişi kendi özdeğerlerine ulaşmalı ataerkil aile yapısını korumalı Türk örf ve adetlerini kültürel manada kendisini yetiştirip bir ferdin bir aileyi bir ailenin bir toplumu değiştirebilecek seviyeye geltirme gayesidir. Kişinin kendisini Türklük Gurur ve Şuuruyla yetiştirmesidir.

2. MANEVİYATÇILIK :

İnsanı insan yapan değerlerin bütünüdür. İslam Ahlak ve Faziletine sahip olmaktır. Bireyin Dinimiz olan islamın kural ve kaidelerini yerine getirip Kuran Sünnet eksenizde kendisini gaye ve amacına hazırlamasıdır.

3. MİLLİYETÇİLİK :

Milliyetçilik anlayışımız kültürel milliyetçiliktir. Bir ailenin nasıl birbirlerine tutkun olupda örf adetlerini yaşatması gibi Dinimiz İslamın belirlediği ölçülerde milliyetçiyiz. Bizim Milliyetçiliğimizde din dil ırk ayrımı yapmadan kültürel milliyetçiliktir.

Türkün bir güç olabilmesi için özkardeşlerini bir araya toplaması zaruridir. Osmanlının dünya hakimiyetinin en başlıca sebebi milliyetcilikdir. Çünkü Türk olan anadolu beyliklerini tek çatı altında toplamıştır. Bu bünyeye karşı çıkan beyliklerin imha edilmesi zarurri hale gelmiştir. Karamanoğlu ve Candaroğulları beylikleri gibi.

Türkün dünya sahnesine yeniden çıkabilmesi için Türk İslam Birliğini sağlayabilmesi için Türki ve Turani Devletleri ve Toplulukları bir araya getirmesi mecburidir. Bu yapıya karşı çıkan toplum ve devletler mecbur kılınmalıdır.

Milliyetçiliğimiz İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslam’ı gaye edinen Türk milliyetçiliği şuuruna sahibiz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet şuuruna yer yoktur. İster azınlıktan gelsin, ister çoğunluktan gelsin her türlü ırkçılığa karşıyız. Bunun yanında Şanlı Peygamberimiz’in “kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz. Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir. Vatan sevgisi imandandır.” tarzında ortaya koydukları yüce prensiplere de bağlıyız…Biz Kendimizi Allah ve Resulü’nün davasına adamış, sırf Allah rızası için canını, malını ve mevkiini, din ve devleti, müllk ve milleti için fedaya hazır, şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde döğüşen, nefsini düşünmeyen ve ülküsüne fani olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tarihimizin doğurduğu, Allah ve Resulü’nün hizmetine sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesaretini kıran, yolunu kesen kadrolardır. Bunlar Mümin’lere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kınamasına aldırmayan yiğitlerdir. Bu nesil Allah’ın İslam alemine ihsanıdır. Hiç bir zaman Türk’ün totemi olmamış olan Bozkurt, coğrafyamızın kültürümüze kazandırdığı bir motiftir.

Türk milliyetçisi, Türk içtimaî ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailelerini de bu espri içinde kurmaya çalışır. Kozmopolitlikten hoşlanmaz. Bununla beraber, başka içtimaî ırkları da Allah’ın bir âyeti olarak değerlendirir.

Biz müslüman Türküz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.Kadrolar değişmedikçe, anayasalar, kanunlar, kararnameler ve tüzükler değişşe bile bir mana ifade etmez.

Hayretle görüyoruz ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördükki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek görüyoruz ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var.

4. TURANCILIK :

Milliyetçiliğin ileri bir safhası olan yönetim şeklidir. Milliyetçilik bilincine sahip devletlerin ve toplumların kültürel ve Siyasal bir çatı altında topluluk hale gelerek devletleşmesinin adıdır Turancılıktır.

5. OSMANLICILIK :

24 milyon m2 lik Osmanlı Topraklarını yeniden bir araya getirmek için; Türk Devletleri ve Toplumlarıyla güç hale gelen bir milletin yaklaşık 250 senelik Selcuklular 650 senelik Osmanlıların hakim olduğu huzur içinde yaşayan devletleri milletleri bir araya getirmenin adıdır Osmanlıcılık. İslamiyete hizmet edecek olan Turan Devletler Topluluğu zulüm ve yoksullluk içinde bulunan bu devletleri bir araya getirmek maksadıyla toplulukların hamisi öncüsü olmalıdır.

6. İSLAMCILIK :

Osmanlıcılık politikasıyla osmanlı topraklarına hakim olan Turan Devletler ve Milletler Topluluğu dünya Nizamının son evresi olan İslamcılıkla sahipsiz kalan ümmeti tek çatı altında toplamak gerekliliğinin  yerine getirme gayesine islamcılık demektedir.

Türk İslam Birliğinin sağlanmasının son evresi olarakda Türk İslam Devletler Topluluğunun dini otorite niteliğinde bir temsilcinin atanması zaruridir.

 

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL