Haç İle Hilalin Savaşı Hüküm İslamın

İslam, İslam hayat kaynağımız, Allah Resulünün yeryüzünü şereflendirdiği o günden bu ğüne değin tek hayat kaynağımız. İslam Allahü Tealanın Kuranı Kerimi indirmesi Peygamberimizin sünnetleriyle hayatımızın şekillenmesinin adıdır. Bu günden itibaren..

Haç İle Hilalin Savaşı Hüküm İslamın

İslam, İslam hayat kaynağımız, Allah Resulünün yeryüzünü şereflendirdiği o günden bu ğüne değin tek hayat kaynağımız.

İslam Allahü Tealanın Kuranı Kerimi indirmesi Peygamberimizin sünnetleriyle hayatımızın şekillenmesinin adıdır. Bu günden itibaren İslam hayatımızın ana gayesi ve ölçüsü olmuştur. İslam dini hoşgörü dini olmuştur.

İslam kaideleri genel hayat kaynaklarımızı şekillendirmiştir. İslamın güzelliklerini hayatımıza yansırmamızı emretmiştir. Bu sayede İslam hükümlerine gore hareket etmişizdir. Ancak gün gelmiş aramıza tefrikalar sokulmuş İslam dinini bölmek için çeşitli casuslar sahte din alimleri sahte fikirler ile İslamı düzeni bozmak istemişlerdir. Peygamber Efendimiz zamanında dahi Sahte Peygamberler çıkmış sahte alimler çıkmıştır. Ancak Peygamberimizin kutlu mücadelesi sonucu bu şahışlar bertaraf edilmiştir.

4 Büyük halife devrinde dahi bunlarlarla mücadele edilmiştir. Abbasiler, Emeviler son olarakta Osmanlı Devleti İslama büyük hizmetler etmiş ve Huzuru sağlamışlardır.

Günümüzde ise devran tersine dönerek Osmanlınınn yıkılıp hilafetin kaldırılmasıyla İslam Dünyası kan ve göz yaşına boğulmuştur.

 

Bunun en büyük örneği ise zellandadaki cami baskınıyla İslam dünyaı yasa boğulmuştur. İslam dünyasındaki bu kan ve gösyaşının ana sebebi İslamı yerince yaşayamamış olmamızdır. İslam birliğini sağlayamamış olmamız kan ve göz yaşının artmasını tetiklemiştir. Irak, Yemen Miammar, Suriye Doğu Türkistan bunların en büyük örnekleridir. İslam Düzendir, düzenide uyğulyacak olanlar bizleriz. Papanın her sene hristiyan devlet adamlarını toplayıp İslama savaş açması en büyük tehlikedir. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanının Haçlı seferleri söylemide bunun en bariz örneğidir.

Müslüman dik durmalıdır.

İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma.

Maruf, şerîatın emrettiği; münker, şerîatın yasakladığı şey demektir. Başka bir deyimle Kur’an ve sünnete uygun düşen şeye maruf; Allah’ın râzı olmadığı, inkâr edilmiş, haram ve günah olan şeye de münker denilir (Râğıb el-İsfahânı, el-Müfredât, s.505; M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 2357-2358; V, 3118) işte bu mücadelemizin ana kaynağıdır. İslam mücadele dinidir. Mücadele etmektir. Bu müzadele aileden başlamalı topluma akabinde devlete sirayet etmektir.

Bizde haçlı kılıcına eğilmiş bir boyun yoktur. Tepki göstermeliyiz. Eğilmemeliyiz cihat üzerimize farzdır. İlla elimize silah almak gerekmez ilim irfanla mücadele etmeliyiz. Haçlılar bilmelidir ki Msülümanlar birlik ve bir güç timsalidir. Savunma düzeninden çıkıp müslümanlar saldırı pozisyonuna geçmelidir, tepki göstermelidir kendisine yapılan her hakarekete. Haçlı dünyasında müslümana bir gelecek bir saldırının tepkisi burdaki konsolusluklarda hissedilmedlir. Haçlı topluluklarda huzursuz olan bir müslüman için o devletin konsolosları burda yataklarında rahat yatmamalıdır. Tüm dünyada topyekün mücadele başlatılmalıdır. Buda İslam birliğiyle olur. Ya taraf olunacak yada bertaraf olunacaktır. Bunu Kuranı Azümüşan bize emretmektedir. Din Allahın oluncaya dek onlar ile mücadele edin ayaeti bu sebepten indirilmiştir.

Müslüman bir olmadıkça kan ve gözyaşı İslam coğrafyasından eksik olmayacaktır. Tedbir bizlerden taktir ALLAHTANDIR.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL