Turana, Türk İslam Birliğine Giden Yol

Güven hediyeden kıymetlidir işte biz Yeniçeri Ocakları, önümüzde Turan ve İslam Birliği.. Türk ve İslam; İlim İrfan Gücün ve Adaletin kısa adı; Öyleki Türk denince İslam, İslam denince Türk akla..

Turana, Türk İslam Birliğine Giden Yol

Güven hediyeden kıymetlidir işte biz Yeniçeri Ocakları, önümüzde Turan ve İslam Birliği.. Türk ve İslam; İlim İrfan Gücün ve Adaletin kısa adı; Öyleki Türk denince İslam, İslam denince Türk akla gelmektedir. Bu iki ekolün birleşmesi Türkİslam Davasının hayat bulmasına sebep olmuştur.

Yeniçeri Ocakları ise bu davanın temel taşını oluşturan erlerin meydana getirmiş olduğu bir teşekküldür. İnsanın bu dünyada bir gayesi bir amacı olmalı, bu amaç bireyin ve toplumun hem bu dünyada hemde ahirette mutlu ve müreffeh bir üye olmasını amaçlamaktadır. Türkler asırlar boyu bir çok büyük devlet kurmuş bir çok büyük devlette yıkmıştır. Hep bir gaye bir amaç için yaşamışlardır. Ne zamanki İslam Allah Kurallarını terketmişler Türklük şuurundan uzaklaşmışlar işte o zaman zelil duruma düşmüşler devletleride yıkılmıştır. Hedef siz bir toplum yaşayamaz ve batmaya her daim mahkumdur.

Onun içindirki; Yeniçeri Ocaklarının bir ülküsü vardır. Bu ülkü ŞAHSİYETÇİLİK : MANEVİYATÇILIK : MİLLİYETÇİLİK : TURANCILIK : OSMANLICILIK : İSLAMCILIK  gibi fikirlerin bir araya gelmesiyle vukuu bulan; Yeniçeri Kızılmasıdır. Üyelerimizin ve Toplumumuzun yaşayabilmesi için bu fikirlerin temel dinamiklerine harfiyen uyması gerekmektedir. Güçlülerin güçsüzleri imha ettiği günümüzde Türk toplumlarının bir çatı altında toplanarak tek güç olması onların yaşam hakkını ebedi sağlar. Onun içindirki İslam ırkı boyutta bir araya gelen Türki Toplumlar Turan çatısı altında içişlerinde özgür dış içlerinde üst yapıya bağımlı bir toplum oluşturması gerekmektedir. Bu topluluğun adı TURAN olmalıdır. Ekonomi Turanı oluşturan devletlere eşit dağıtılmalıdır. Turan bünyesindeki ayrı türki devletlerin başında bir lider bu liderlerinde 5 senede bir seçecekleri bir üst lider olmalıdır. O liderin adı örfümüze ve adetlerimize uyğun bir isim olan Han olmalıdır.

Turan Milletler Topluluğunda Hanın yanı sıra Turanı milletlerin örf adet anene ve dini inançlarını yönlendirecek birde dini otorite olmalıdır. Bu otoritenin adı Halifedir. Halifelik Turan Devletinin Dini hükümlerini uyğulamalıdır. Hilafet makamı; Turani Topluluklardaki Ehli Sünnet vel Cemaat itikatine aykırı, toplumu dini yönden ayrıştırıcı tüm fikir ve görüşleri yasaklamalıdır. Hilafet müessesinde her toplumun seçtiği, bir kişi hilafet meclisinde olmalıdır. Dini yönden fetba makamı bu Hialfet meclisi ve onun başındaki halife olmalıdır. Peygamberimizin hadisi şerifinde belirttiği üzere “Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti- otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221) hilafet saltanat değil seçimle gelmedlir. Seçimle gitmelidir. Seçimide her Turan Devlet Topluluğu bünyesinde bulunan her devletin seçerek hilafet meclisine gönderdiği sahışlar arasından seçilmelidir.

Ekonomik, Askeri ve Kültürel yönden oluşturarak bir güç olan Turan Milletler Topluluğunun en büyük gayelerinden biride İSLAM BİRLİĞİNİ kurmak olacaktır. Turani Sistem İslam Birliği içinde uyğulanacaktır. Ancak farklı ırki yapıya sahip ve yabancı güçler tarafından itikatleri değiştirilen Vahabilik, Selefilik gibi sapkın fikirler enpoze edilmiş olan topluluklar itikatleri düzelene değin yönetimsel manada seçme ve seçilme haklarına sahip olmamalarıdır. Kendileri ekonomik ve Dini manada Türk İslam Birliğine alınacaktır. Türk İslam Birliğinin dini fikriyatı tamamen Hanifi İtikatına uyğun olacaktır. Türk İslam Birliğindeki Tüm Arapi vb toplumlar ve devletler Turan Birliği tarafından temsil edilecektir.

Yeniçeri Kızılelmasına aykırı İslam Ahlak Faziletine aykırı ve zıt tüm fikirler reddedilip, İslam hüküm ve kuralları Türklük benliği ve Kültürü çerçevesinde birliktelik sağlanacaktır. Güven hediyeden kıymetlidir işte biz Yeniçeri Ocakları, önümüzde Turan ve İslam Birliği..

Cebrail ERDAL

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL