Genel

Yeniçeri Ocakları ve Toplum

Toplumların,  varoluşundan bu güne değin çeşitli olaylar ve yaşantıları konusunda çeşitli imtihanı olmuştur. Bu İmtihanlar çoğu zaman toplumların refahı için bir imtihan yada yokoluşu olmuştur. İnsanların yaşantılarını şekillendiren olğuların başında..

Yeniçeri Ocakları ve Toplum

12Toplumların,  varoluşundan bu güne değin çeşitli olaylar ve yaşantıları konusunda çeşitli imtihanı olmuştur. Bu İmtihanlar çoğu zaman toplumların refahı için bir imtihan yada yokoluşu olmuştur. İnsanların yaşantılarını şekillendiren olğuların başında din ve ideolojiler başlıa etken olmuştur.

Fikir ve ideolojiler ile yoğrulan insanlık tarihi bu günümüze kadar gelmiştir. İnsanlara yön veren en büyük olgu ise çağımızı şekillendiren İslam dini ve o dinin Peygamberi Muhammed Mustafa (sav) dir. Gün gelmiş islam dinini yılmak maksadıyla çeşitli fikirler ve bu fikirlere hizmet eden Ebu Cehiller, Frevunlar yetişmiştir. Bu zalim zümrenin karşısında ise Allahın dinini yaymak isteyen Musalar yetişmiştir.

Peygamber Efendimizin son peygamber oluşunun ve vefatının ardından ise Son dini yıkmak isteyen nice fikir ve düşünceler yine yeni zalimlerle beraber gündeme gelmiştir. Bu düşüncelerin karşında daima ise yeni müştehitler ve fikir önderleri, teşkilatlarla ortaya çıkmıştır. Bu Teşkilatlardan biride Yeniçeri Ocaklarıdır. Geçmişinde dini İslama hizmet eden bu askeri teşkilat, Fatih Sultan Mehmetin ordusunun en etkili birliğini meydana getirmiş, Peygamberimizin hadisinde buyurduğu ” O ordu ne güzel bir ordudur” hadisiyle şereflenmiş, Gün gelmiş çok büyük başarılara imza atmış gün gelmiş yanlışlıklar içinde bulunarak kapatılmalarına sebep olmuşlardır.

Günümüzde, geçmişten ve gelecekten bazı fikirlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayarak, yeni bir ideoloji, yeni bir dünya düzeni oluşturmak amacına hizmet etmesi maksadıyla Kurucusu, Genel Başkanı Sn. Cebrail ERDAL vasıtasıyla yeniden Yeniçeri Ocakları kurulmuş ve tarih sahnesine çıkmıştır.

Amaç olarak Türk ve İslam Toplumlarının tek çatı altında bir araya getirilmesi gibi bir ülküyü amaçlayan yeniçeri ocakları, kendisine YENİÇERİ KIZILELMASI gibi bir dünya ve ahiret görüşünü hedef edinmiştir.

Sn. Cebrail ERDAL; Günümüz toplumunun fikirsel olarak ayırt edildiği şu günlerde, farklı fikirlerlerle birbirlerine düşman edilmiş, toplumların  fikirlerini tek bir fikir ekseni altında toplamış, bu fikrin adınıda  Yeniçeri Kızılelması koymuştur. İnsanlığın hem bu dünyada hem ahiretteki huzur ve ferahı için, ŞAHSİYETÇİLİK MANEVİYATÇILIK, MİLLİYETÇİLİK, TURANCILIK,OSMANLICILIK, İSLAMCILIK  gibi fikirler Yeniçeri Kızılelmasının ana prensipleri olarak, Fikirsel  bütünlük Kızılema ideolojisinde vukuu bulmuştur. Encümeni Danış, Serdengeçti, Azaplar, Ahi ve Tem Sancakları gibi yapıların oluşturduğu birimin ismini ise Yeniçeri Ocakları oluşturmuştur.

Yeniçeri Ocakları hiç bir siyasi yapının devamı değildir. Kendi öz dinamik  ve düşünceleriyle kurulmuştur. Ehli Sünnet vel Cemaat itikatına sahip Türk İslam Davasına hizmet eden teşkilatın adıdır Yeniçeri Ocakları, ayrıştırmak değil büntünleştirmek maksadıyla kurulmuştur. Tüm Türk ve İslam Coğrafyasından teşkilanmak ana hedefimizdir. Kontrollü azınlıklar kontrölsüz çoğunlukları yönettiğini bildiğimizden, teşkilat olarak insanlığın huzur ve ferahı için çoğunlukları yönetmeye talibiz . Biz, ne mazimize ihanet edip ne Turan’dan vazgeçtik, nede dini kirli amellerine alet edip Kurandan vazgeçtik. Biz ölümü öldürenlerdeniz.

Sıradanlığa karşıyız. Biliriz ki dünyayı hep aykırı Kişiler yönetmiş, aykırı teşkilatlar devrimi devirmişlerdir. Bizim ne İsviçre hukukuna ihtiyacımız var ne latinin alfabesine, nede inğilizin diline, özümüze döneceğiz. Türk kültür örf ve adetleriyle yoğrulup, İslam Ahlak ve Faziletiyle pişeceğiz. Büyük hedeflerimiz var. Güçlü teşkilatımız, Büyük davamız var, Bu yolda can verecek anadan yardan serden geçebilecek binlerce Allah’a Koç İbrahimimiz var.

Sayğılarımızla

 

 

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL