Nerde Kalmıştık ? Bir Biz Vardık Cihanda Birde Küffar

Üzerinde yaşadığımız Dünyada insanlık sürekli şavaş ve mücadele içinde hayatlarını sürdürmektedir. İnsanlığın son bin yıllık yazılı tarihinde 236 yıl bu insanlık barış içinde yaşamış. Onun için barış, savaşların içindeki hep..

Nerde Kalmıştık ? Bir Biz Vardık Cihanda Birde Küffar

Üzerinde yaşadığımız Dünyada insanlık sürekli şavaş ve mücadele içinde hayatlarını sürdürmektedir. İnsanlığın son bin yıllık yazılı tarihinde 236 yıl bu insanlık barış içinde yaşamış. Onun için barış, savaşların içindeki hep mola olarak kalmıştır.

İnsanın yaradılış gayesi Allaha hizmet etmekle sınırlıdır. İnsanoğlu bir gaye için yaratılmıştır. Bu gaye Namaz Kılmak Oruç Tutmak Zekat vermek ve hacca gitmenin yanısıra Allahın dinini en uzaklara götürmekle sınırlıdır. Öyleki Sahabi döneminde dahi bir çok sahabi ve halife at üzerinde uzak diyarları feth etmekle meşgul olmuşlardır.

Günümüzde ise ecdadımız osmanlıdan sonra cihat ve Allahın Dinini yayma politikası sekteye uğramış ve müslümanlar kendi kabuğuna çekilerek kurbanlık koyun gibi celladının kendisine biçeceği hükme razı olabilecek pozisyona gelmiştir.
Oysaki ; Biz Yeniçeri Ocakları olarak tek gayemizin Allaha hizmet etmek olduğu bilinciyle İstanbul Valiliğinin 20.08.2014 tarihli, 34-2016-161 Kütük Nosu ile Genel Başkanımız Cebrail Erdal tarafından yeniden kuruldu. İdeolojik bir yapı çerçevesinde kurulan derneğimiz kısa sürede toplumun arzu ettiği büyük kitlelerin katıldığı bir yapı haline gelmiştir.

İdeoloji olarak Yeniçeri Kızılelmasını benimseyen üyelerimiz içimizde sönen mücadele aşkını yeniden alevlendirerek küllenen közlerimizden tekrardan hayat bulmuştur.
Amaç olarak; ecdadımız Osmanlının 624 sene boyunca adalet ve hizmet götürdüğü islam coğrafyasını tekrardan bir çatı altında toplamak arzusunu gütmektedir. Bunda tek gaye Allah rızası olup, haç ile hilalın savaşının hüküm sürdüğü şu dünyada yeniden Resulullahın tevhit sancağını semalara çekmektir.

Müslümanlar Osmanlı devletinden sonra hep savunma durumunda kalmış, savunma durumunda kaldıkçada hep kan ve gözyaşıyla muamele görmüşlerdir. Oysa en güzel savunma saldırmaktır. Saldırmaktan kasıt fikri olarak ilmi olarak mücadele etmektir. Teşkilatlanacağız, İlim irfan kültür sanat öğreneceğiz, İlimde ve Teknolojide en üst seviyeye çıkacağız.
Tarihte örnekleri vardır. Organize olmuş azınlıklar dağınık çoğunlukları her zaman yönetmişlerdir. Bizlerde organize olan azınlık olacağız.
Ahi Sncaklarımızın öncülüğünde, Ticareti kendi bireylerimiz arasında yaparak paranın kendi bireylerimiz içerisinde sönmesini sağlayarak her bir bireyimizin zengin olmasını sağlayıp, Ekonomiye hükmedeceğiz.

Serdenğeçti Sancaklarımız vasıtasıyla her bir gencimizi mahalle mahalle sokak sokak örgütleyip, sokaklara hakim olabilecekleri bir nesil haline getireceğiz. Sokaklarımızı ilim irfan yuvası haline getirip her bir gencimizi teşkilatımıza vatanımıza milletimize dinimize örfümüze ve adetlerimize uygun bir fert haline getireceğiz.

Encümeni Danış Sancaklarımızla ise; Ülkemizde fikri düşüncesi olan Toplumun ileri gelen Kanaat önderlerini tek çatı altında toplayıp, Ülkemizin ve Teşkilatımızın gelişmesine faydalı bir yapı kuracağız. Beyin göçünü engelleyip yeniden Nizamı Alem ve Asrı Saadet düzeninin kurulmasına önderlik edeceğiz.

Bizden İstenen budur.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL