Türk İslamsız, İslam Türksüz Olmaz. Bu Bir İbrahim Davasıdır.

Bizim ve Tüm İnsanların dünyaya geliş gayesi Allah (cc) kul olmak İslam Hükümleri ve Kuralları çerçevesinden bir hayat idam ettirerek hem bu dünyamızı hemde ahretimizi güven altına almaktır muradımız. İşte..

Türk İslamsız, İslam Türksüz Olmaz. Bu Bir İbrahim Davasıdır.

Bizim ve Tüm İnsanların dünyaya geliş gayesi Allah (cc) kul olmak İslam Hükümleri ve Kuralları çerçevesinden bir hayat idam ettirerek hem bu dünyamızı hemde ahretimizi güven altına almaktır muradımız. İşte bunun içindirki tarihimizin başlangıcından bu güne değin biz Türkler İslama hizmet etmek maksadıyla yaratılmışızdır. Tek gayemiz İslam olmuştur.

Bunun içindir at sırtında Asya teplerinden çıkıp Arabistan çöllerinde Afrika sıcaklarında göröland soğuklarında hayatımızı idame ettirmişizdir. Amacımız ne mal edinmek ne mülk edinmek nede fildişi saraylarda zevkü sefa içinde olmaktır.  Allah tealanın ayetinde buyurduğu üzere Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayeti ve buna benzer ayetlere uyarak kendi rahatlarını bırakıp, kendilerine eza ve cefayı dert edinmişlerdir. Bu yoldada yeri gelmişler hem canlarından hemde cananlarından vazgeçmişlerdir Tüm gayeleri bu yönde olmuştur.

Oysa ki ; günümüzdeki Teşkilatlar Türkü İslamdan, İslamı Türkten ayırarak ayrı bir düşüncenin peşine gitmişlerdir. Bu düşünceye hizmet ederek, papaya ve Siyonizme hizmet etme yoluna gitmişlerdir.

Türkçülüğü ırkıçılık boyutuna getiren  kişiler Şamanist bir düşünceye sahip olan Nihal Atsızı lider edinmiş, İslami düşünceleri savunduklarını idea eden diğer yapılar ise şia kontrolüne girmişler Ehli Sünnet itikatinden uzaklaşmışlardır. Ilım kesim ise kendilerine İslamda modernizm düşüncesiyle ya Vahabi yada Selefi dşüncesine sahip olarak Ehli Sünnet Vel Cemaaat ihtikatine düşman olmuşlardır.

İşte böyle bir durumda yeniçeri ocakları kurulmuş bu gibi sapkın düşünce ve fikirlere karşı Türkİslam coğrafyasını bilinçlendirme yoluna gitmişlerdir. Bizim Milliyetçilik anlayışımız Peygamber Efendimizin hadisinde buyurduğu üzere ‘’ İnsan kavmini sevmekle kınanamaz’’ Vatan sevğisi imandandır’’ hadisiyle vukuu bulmuştur. Ehli Sünnet ve Cemaat itikatimiz ise (Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.) [Tirmizi, İbni Mace] hadisiyle hayat bulmaktadır.

Bu sebepten dolayı dırki ecdadımız hep bu kıstasları ön planda tutarak mücadele etmişlerdir. Onca Evliya mertebesindeki Osmanlı ve Selcuklu sultanı yeri gelmiş beş yaşındaki kardeşini dahi katletme yoluna gitmiştir. İşte bu sebepten cennet mekan dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Şia vahabi ve Selefi gibi sapkın İslam akaidine ters düşüne fikirlerle mücadele etmiş, kendilerine Müslüman süsü veren İslam düşmanlarıyla savaşmıştır. İşte Türkü  Allahü Teala Necip millet şerefiyle şereflendirmiştir. Bu sebepten ayetlere mazhar olmuş bir milletiz.

Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onlarında kendisini seveceği bir kavim getirir ki; Onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler. Bu Allah?ın lütfu inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan, en çok bilendir. (Maide suresi:54)

Bu ayet-i kerimenin, başta Vani Mehmed Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Bediüzzaman Said-i Nursi ve Celal Yıldırım Hoca başta olmak üzere bir çok İslam alim ve mütefessire göre Türkler?i işaret ettiği kabul edilmektedir.

? Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügat-it Türk isimli eserinde Buhara ve Nişabur hadis imamlarından şu hadis-i kutsi?yi rivayet etmektedir: ?Ulu ve Aziz olan Allah diyor ki; Benim Türk ismini verdiğim ve doğuda yerleştirdiğim bir takım askerim vardır ki, her hangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam o Türk askerimi işte o kavmin üstüne saldırtırım.? (Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk, C.1., 294 ?1333 İst basımı)

? Kostantiyye (İstanbul) mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir. Buhari (et-Trah-ul Kebir, cilt 1, kısım 2, sayfa: 81) Ahmed bin Hanbel (Müsned IV/42, kahire 1313) El-Hakim (el-Müstedrek IV/42-422, Haydarabat 1335)

? Türk dilini öğreniniz, çünkü Türlerin çok uzun sürecek bir hâkimiyetleri vardır. (Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügat-it Türk, C.1.,s:3 ?1333 İst basımı)

? Benim ümmetimi öyle bir kavim sürüp, kovalayacaktır ki; onların yüzleri (yuvarlak ve) enli, gözleri (çekik ve) küçük, çehreleri sanki üzeri derilerle kaplanmış kalkanlar gibidirler. Onlar üç defa Arabistan yarımadasına kadar ilerleyeceklerdir. İlk istilada onların önlerinden kaçanlar kurtulacaktır. İkinci istilada hücuma uğrayanlardan bazıları helak olacak ve bazıları da canlarını kurtaracaklardır. Üçüncü istilada ise onların kökleri kesilecektir (Artık istilalar son bulacaktır) işte onlar Türkler?dir. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah?a yemin ederim ki, Türkler (çok yakın bir gelecekte) atlarını Müslüman mescidlerinin direklerine bağlayacaklardır. Ebu Davud (Nuseym b. Hammad, Kitabü?l Fiten, Atıf Ktp. No: 602, V.121122)

? Türkler size ilişmedikçe sizde onlara ilişmeyiniz. Çünkü milletimin mülkünü ve Allah?ın ona olan ihsanını en evvel Kantura (Türk) nesli alacaktır. İmam Taberani (Mu?cem?ül-Kebir ve Mu?cem?ül Evsat isimli eserinde)

? Habeşliler sizle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler?e (sakın) dokunmayınız! Ebu Davud (Sünen-i Davud, IV.s:112)

Yukarıdaki hadis-i şerif Cüveydi tarafından şöyle nakledilmiştir: ?Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler?e dokunmayınız. Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir.? (El-Cüveyni; Tarih-i Cihan-güşa, 1, s:11)

Allah (cc) geçmişte olduğu üzere gelecekte de bizi İslam Davasına hizmet edecek erlerden nasip eylesin.  Allah (cc) biz Yeniçeri Ocaklarını bu yolun gazileri ve şehitleri etmeyi nasip etsin.

Cebrail ERDAL

Yeniçeri Ocakları

Genel Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL