Yeniçeri Ocakları, Ocak ve Sancak Beyleri Liderlik Vasıfları

Güven hediyeden kıymetlidir Yeniçeri Ocaklarındaki rütbeli yöneticiler için Onbaşısından Beylerbeyine;  Liderler için muhatabına verdiği güven hediyelerden daha mühimdir. İyi bir yöneticinin emri altındakilere güven aşılaması gerektiğinin, insanların yöneticilerine duyduğu güveni..

Yeniçeri Ocakları, Ocak ve Sancak Beyleri Liderlik Vasıfları
 1. Güven hediyeden kıymetlidir

Yeniçeri Ocaklarındaki rütbeli yöneticiler için Onbaşısından Beylerbeyine;  Liderler için muhatabına verdiği güven hediyelerden daha mühimdir. İyi bir yöneticinin emri altındakilere güven aşılaması gerektiğinin, insanların yöneticilerine duyduğu güveni yitirmeleri halinde başka arayışlar içine gireceklerinin, neticede herkesin öncelikle kendini ve geleceğini kollamak zorunda kalacağının farkındadır. Onun içindir ki değer vereceksiniz ki değer göresiniz.

 1. Kim sadık, kim değil, iyi bil

Her Yeniçeri Ocakları yöneticisi;  insanlara ne kadar yaklaşılacağını, karşısındakinin yaradılışına göre sadakatinin nasıl kazanılacağını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Kendisine zor günlerinde yardım edenleri asla unutmamalıdır. İhanet edenleri ya da buna tevessül edenleri de,  Etrafındakilere karşı cömert davranmalıdır. Kendi yanında cesaret ve sadakatle hizmet edenleri statüleri ne olursa olsun onurlandırmalıdır. Görev vermelidir, göreve göndermelidir. Ancak kendiside o görevin takipçisi olmalıdır. Görevde en ufak zafiyet gösteren kişilere musammaa gösterilmemelidir. Başarı ödüllendirilip zafiyet cezalandırılmalıdır.

 1. Evde adalet, Sancakta Adalet, Ocakta Adalet, ülkede adalet, Cihanda Adalet

Yeniçeri Beyi, yönetici atayacağı kişinin aile ortamına dikkat etmelidir. Evde huzuru mahallede huzuru olmayan kişilerden yönetici seçmemelidir. Toplumda saygınlığı olan kişileri değerlendirmelidir. Yeniçeri beyi akrabalarından yada yakın çevresinden yönetici ataması yapmamalıdır. Bu yöneticilik vasfını yerine getirememesine sebebiyet verebilir. Görevliler başarı sağlayan kimselerden seçilmeldir.

 1. Disiplin olmadan güçlü sayılmazsın

Yeniçeri Ocakları Beyleri; Yeniçeri Nizamnamesine tam anlamıyla tabii olmalıdırlar. Disiplini kendileri değil, her bir teşkilatın içinde bulunan Azaplar Sancaklarının uhtesinde sağlamalıdır. Şunuda bilmelidir ki; emir komuta zincirinde bir üst disiplin kurulu kendi teşkilatındaki disiplin kurulundan ve kendisinden de sorumludur. Disiplinde katı olunmalıdır. Disiplinsiz bir yapı yok olmaya mahkumdur. Her birimin beyi bir üst disiplin kurulu tarafından sorğulanabilecektir.

 1. Kurallar, kurallar, kurallar

Bir yöneticinin, ne kadar dirayetli, zeki ve bilgili olursa olsun kurallar olmadan tesirli ve kalıcı olamayacağını Yeniçeri Ocakları Genel Merkezi tarafından kavranmıştır. Kurallar mutlaka yazılı olmalıydır. Kurallar ve bunların tatbik edilmesini sağlayacak, gerektiğinde uymayanları cezalandıracak bir otorite olmadan ilerlemek mümkün değildir. Şüphesiz çıkar hırsıyla kuralları hiçe sayan müteşebbisler olacaktır. Ancak bunlar eninde sonunda Yeniçeri Nizamnamesinin pençesine düşecek ve hüsrana uğrayacaklardır.

 1. Kalıcı yönetim yoksa otorite zayıflar

Görevler kalıcı yöneticilere verilmelidir. Sık yönetici değiştirilmesi Yeniçeri Ocaklarının teşkilat yapısına zarar vereceği düşünülmelidir. Yöneticiler otoriter yapıya sahip kişilerden seçilmelidir.

 1. Bir bilene sor

Yeniçeri Ocakları yöneticilerin başarılarında danış­manların payı büyüktür. Ancak gerektiğinde karşı çıkabilen danışmanlar, yöneticileri hata yapmaktan koruyabi­lir. Bunun içindir ki danışmanlar farklı düşünce ve kişilerden seçilmelidir. Bu gibi kişilerin Bilgi ve yeteneklerinden faydalan­ılmalıdır. Böylece hata riskini en aza indirilebilecektir. Bu sebepler yönetim danışmanlığında bir çoban yada bir general danışman olabilir. Yeterbki bilği beceriye sahip olsunlar.

 1. Yeniliğe açık ol 

Yeniçeri Beyleri; bulundukları coğrafyanın ve o coğrafyada yaşayan kişilerin örf adet kültür geleneklerine uyum sağlamalıdır. Yeniliklere açık olmalıdır. Faydalı fikirler ve düşünceler Yeniçeri Kızılelması süzgecinden geçirilmelidir.

 1. Rakibini tanı

Söz konusu teşkilat fikir ideoloji ise rekabet ve akla gelmedik entrikalar kaçınılmaz­dır. Tarihte birçok siyasi teşkilat ve yapılar çekiş­meler yüzünden yok olmuşlardır. Bunun şuurunda olacak Yeniçeri Beyleri; adımla­rını dikkatle atmalıdır. ; entrika çeviren ve insanları birbirine düşürenlere karşı temkinli davranmalıdır. Siyasi ve ideolojik rakiplerini kontrolü altında tutmalıdır.

 1. Kazanamayacağın başarılı olamayacağın adımı atma

Yeniçeri Beyleri işe yarayan ideolojik rakiplerinden faydalanmayı tercih etmelidir. Çünkü onların hatası kendisinin başarısı olduğunu bilmelidir. İdeolojik rakipler hakkında; yeterince bilgi toplanılmalıdır. Fikir ve ideolojinin yayılması konusunda doğru zamanı beklemek gerekmektedir.

 1. İnan ki ölümsüz olasın

Biz Yeniçeri Ocakları mensupları, dünyaya belli bir görev üzere geldiğimizin bilincinde olmalıyız, Bu görevimiz Nizamı Alem Davası gibi Peygamberlerin, Evliyaların, Alim ve Ulemaların davası olduğu bilinciyle Allahü Tealadan destek göreceğimize inanmamız

 1. Basit yaşa, dua et

Yeniçeri Yöneticileri lükse itibar etmemelidir. Toplumun yaşam şartlarına uyum sağlamalıdır. Dini vecibelerini yerine getirmelidir. Ocakları ilim irfan yuvası haline getirmelidir. Yöneticiler kesinlikle İslam Dini kurallarına, Türk Örf ve Adetlerine uyum sağlayan kişilerden seçilmelidir.

Cebrail ERDAL

Yeniçeri Ocakları

Genel Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL